Coaching

Soms lijkt het er op dat je niet meetelt als je geen coach hebt. Wij zijn van mening dat een coach alleen ingeschakeld moet worden als hij/zij echte toegevoegde waarde kan leveren. Bij twijfel zeggen wij “niet doen”.
Onze coachingsaanpak gaat verder dan alleen vragen stellen. Wij denken ook mee en geven vanuit onze eigen ervaring mogelijke richtingen aan. We zijn dus niet alleen maar coach maar ook mentor.

In alles wat wij doen gaan we er van uit dat mensen niet veranderd moeten worden maar dat we ze er van bewust maken dat ze “in wisselende situaties handiger met zichzelf om kunnen gaan.” Dit geldt ook voor teams.

Visie

In de dagelijkse praktijk kan het “lokale” management natuurlijk veel zelf oppakken. In bijzondere situaties kan een coach van toegevoegde waarde zijn. Wij zien onze rol als die van de “advocaat van de duivel” die mensen en organisaties de spiegel voorhoudt en vragen stelt waarmee mensen tot inzicht komen en keuzes gaan maken. Coaching komt wat ons betreft neer op “vragen stellen, luisteren en niet direct oordelen”.

In sommige situaties denken wij mee en reiken we suggesties aan. Onze jarenlange ervaring in managementposities vormt daar een goede basis door.

Aanpak

Bij coachingsvragen hebben wij eigenlijk maar één benaderingswijze.

Na een gesprek met de persoon of het team dat gecoacht moet worden, stellen wij ons de vraag of we toegevoegde waarde kunnen leveren. Zo niet dan zullen we dat aangeven en een andere aanpak adviseren.

Zien wij mogelijkheden, dan stellen we samen met de betrokkene(n)   vast wat de verwachtingen zijn (ook in de tijd) en wie welke verantwoordelijkheid heeft. Dit leggen wij vervolgens vast.

Daarna we aan de slag in korte, krachtige sessies. Wij zijn geen voorstander van lange trajecten. De leidinggevende moet uiteindelijk het stokje weer overnemen.

Klanten

Onze klanten zijn actief in o.a. de financiele dienstverlening, in het onderwijs, de zorg en in diverse sectoren van het MKB.

Wij coachen zowel ervaren mensen / teams als starters. Het gaat daarbij onder andere om aspecten als, “hoe kan iemand in een lastige fase in het leven weer grip krijgen op zijn/haar functioneren, op zichzelf”, maar ook om “hoe kunnen we talenten gericht stappen laten zetten in hun persoonlijke ontwikkeling.” Maar ook over “Hoe kan ik mijn organisatie klantgerichter organiseren, de onderlinge samenwerking in het MT verbeteren etc.”

Partners

Vanuit onze jarenlange ervaring hebben wij een breed netwerk van professionals, met ervaring in uiteenlopende branches, om ons heen verzameld. Wij kunnen daardoor op al uw vragen inspelen.