Nieuws

NIEUW

Talentvolle HBO’ers / WO’ers uit het MKB(+) werken aan hun persoonlijke ontwikkeling!

“Als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg!”

U herkent het waarschijnlijk wel. Binnen uw organisatie heeft u een aantal talentvolle jonge mensen aan de slag, die u een succesvolle toekomst toedicht binnen uw bedrijf.

Toch vindt u  onvoldoende tijd om echt aandacht te besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd bent u zich er van bewust dat gestructureerde aandacht van essentieel belang is.

U weet dat u jonge talentvolle mensen daarmee zeker langer aan uw bedrijf bindt.

Vanuit onze ervaring met het begeleiden van talenten in uiteenlopende branches, weten wij exact wat de jonge mensen nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Daarbij staat het fenomeen “Persoonlijk Leiderschap” centraal. ‘Elkaar uitdagen en van elkaar leren’, versnellen het ontwikkelingsproces.

Wij staan nog regelmatig verbaasd van het tempo waarin jonge mensen soms meters maken!

Binnenkort starten wij een ontwikkelingstraject voor talenten in het MKB. In groepen van max. 10 personen, gaan we met verschillende thema’s aan de slag. Wij werken met zeer ervaren senior trainers/coaches!

Het vertrekpunt wordt voor ieder afzonderlijk bepaald m.b.v. PersonalColor, een instrument dat je het meest complete beeld geeft van jezelf en ook het beeld dat anderen van je hebben.

Centraal in het hele traject staat het praktisch toepassen van het geleerde in de praktijk. Om daar extra aandacht aan te kunnen besteden, plannen we per persoon een tweetal ‘coaching on the job’ gesprekken in.

Naast het inhoudelijke zal er ook veel aandacht besteed worden aan het netwerken met en onder elkaar. We doen dat o.a. door in het traject een paar bedrijfsbezoeken in te plannen. Dat geeft de mensen de gelegenheid hun bedrijf en zichzelf nader te kunnen presenteren.

Kortom een traject waar u mogelijk een of meerder van uw talenten aan deel wilt laten nemen. De eerste mogelijkheid daartoe doet zich voor in een groep die eind september / begin oktober met dit traject van start gaat. De bovengrens qua leeftijd ligt rond de 35 jaar.

Is uw belangstelling gewekt en wilt u er meer over weten?

Graag komen wij bij u langs om u te informeren over de inhoud, de aanpak, de te verwachten resultaten en de kosten van het traject. In de bijlage zetten we reeds een aantal zaken voor u op een rijtje. Neem vrijblijvend contact met ons op!

NADERE IN FORMATIE:

Talentvolle HBO’ers / WO’ers uit het MKB(+) werken aan hun persoonlijke ontwikkeling!

Uitgangspunten:

»minimaal  10 deelnemers per groep

»overall tijdsduur 3,5 á 4  maanden

»locaties in overleg / deels op locatie bij de deelnemers

»gratis intakegesprek waarin bepaald wordt of deelname zinvol is en waarin gezamenlijk   persoonlijke doelen worden bepaald.

 • iedereen begint met een PersonalColor profiel (incl. persoonlijk gesprek). Het is een online persoonlijkheidsinstrument dat inzicht geeft in hoe iemand zichzelf ziet en hoe anderen, uit de zakelijke en persoonlijke omgeving, iemand ervaren. Het geeft ook inzicht in sterke eigenschappen en ontwikkelpunten (een complete zelfbeeld dus).
 • 6 bijeenkomsten* te houden van 14.30 tot 21.30 uur
 • 2 coachingsgesprekken op de werklocatie.
 • maandelijks telefonisch spreekuur op de laatste vrijdag van de maand
 • tijdens minimaal 1 bijeenkomst is een externe ervaringsdeskundige aanwezig
 • eindpresentatie aan leidinggevende m.b.t. hetgeen men geleerd heeft en van plan is er in het werk mee te gaan doen ( incl. hetgeen men daarbij nodig heeft van het management).
 • 3 maanden na afloop, een coachingsgesprek op de werklocatie.

*Invulling bijeenkomsten:

 1. Uitgebreid kennismaken / Communicatie / Feedback / Persoonlijke Presentatie
 2. Belemmerende en stimulerende overtuigingen / Zelfleiderschap / Draagvlak creëren
 3. Lef & Daadkracht / / Teamwork / Motiveren
 4. Time management / Verandermanagement
 5. Overtuigen / Beïnvloeden / Onderhandelen
 6. Netwerken / de Nieuwe Media / Intervisie

In het intakegesprek stellen we samen vast of deelname zinvol is. In de verdere uitwerking van de bijeenkomsten wordt vervolgens rekening gehouden met specifieke behoeften van de deelnemers.

Karakter van de bijeenkomsten:

Korte theoretische toelichting met vervolgens de link naar de praktijk. We gaan veel oefenen/uitproberen/experimenteren met gedrag. Daaromheen gaan de jonge mensen vanuit de verschillende branches en vakgebieden, ervaringen uitwisselen en ongetwijfeld veel van elkaar leren.

Kosten:

De kosten voor het totale programma incl. het intakegesprek, het personal color profiel, de 3 persoonlijke coachingsgesprekken en de 6 bijeenkomsten, bedraagt € 1.795,00 excl. btw, excl. verblijfs- en cateringkosten ( worden voorafgaand aan het traject duidelijk met u gecommuniceerd).

Bij minimaal 8 deelnemers per groep gaan we van start. Data worden in overleg vastgesteld.