Over Heemskerk Development

Frans Heemskerk is het gezicht achter Heemskerk Development.

Hij heeft een zeer uitgebreide ervaring in o.a. het MKB, de financiële dienstverlening, in hospitality, de zorg en het onderwijs. Rode draad daarbij wordt gevormd door het begeleiden van individuen/teams en het begeleiden van veranderingstrajecten.  Het is zijn passie om mensen in beweging te krijgen. Als er beweging komt, als mensen stappen gaan zetten, geniet hij. Om dat te stimuleren hecht hij zeer aan de uitspraak ” Van wrijving komt glans”. Het voelt niet goed als iedereen het altijd met elkaar eens is. Uitspraken als “twee handen op een buik”, of “aan een half woord hebben we genoeg”, hoort u hem niet gebruiken.

Heemskerk Development is een organisatie die vanuit een aantal uitgangspunten opereert. Allereerst stellen wij vaak de vraag ” Wanneer heeft u voor het laatst iets voor het eerst meegemaakt?” Het is voor ons een uitdaging om in alles wat wij doen, mensen te verrassen. We hebben een hekel aan meer van het zelfde! Dat stelt hoge eisen aan onze professionaliteit, aan onze creativiteit. Om vragen van klanten telkens weer in te kunnen vullen, werken wij afhankelijk van de opdracht, samen met professionals vanuit diverse disciplines. Ook werken wij desgewenst samen met netwerkpartners van onze klanten.

Onze opdrachten bestaan voor het merendeel uit individuele coaching en uit het begeleiden van teams in hun zoektocht naar betere onderlinge samenwerking. Alles met als doel het succesvoller laten functioneren van individuen, teams en organisaties.

NEEM CONTACT MET ONS OP EN LAAT U GEHEEL VRIJBLIJVEND VERRASSEN!