Training

Visie

Binnen veel organisaties wordt veel geld geinvesteerd in opleiding en training. Op zich niets mis mee, echter het wordt vaak gezien als de oplossing voor een probleem. Uit onze ervaring blijkt dat er te weinig gekeken wordt naar de omstandigheden binnen de werkomgeving. Heel vaak ligt daar de oorzaak van het niet goed functioneren van mensen. Het gaat dus niet alleen om het investeren in de competenties van managers en professionals. Het gaat veelal om een combinatie van.

Uit onze ervaring blijkt ook dat iedereen het heel normaal vindt dat topsporters doorlopend trainen en vervolgens topprestaties leveren. Dat dit een terdege voorbereiding vergt, snappen we. Maar als het om onszelf werk gaat wijken we daar nog wel eens van af. Vaak weten we achteraf precies waarom iets niet gelukt is.

Of het nu gaat om een lastig gesprek met een medewerker, een commerciële onderhandeling met een grote klant of het verzorgen van een presentatie, ons advies is om vooraf te oefenen,  scenario’s uit te proberen, te experimenteren. Maak daarbij veel fouten en leer ervan.

We adviseren onze klanten om naast de aandacht die ze besteden aan competenties die bij mensen wat meer ontwikkeld moeten worden, ook tijd en aandacht te besteden aan competenties die mensen al goed ontwikkeld hebben. Het is toch leuk om nog beter te worden in waar je al goed in bent!

Wij zijn van mening dat ook voor onszelf  ‘de wetten van de topsport’ gelden. Trainen in het hanteren van vaardigheden zodat we ons werk beter kunnen doen! Zo simpel is het eigenlijk: afhankelijk van de situatie voorbereid zijn op wat er kan gebeuren. Goed voorbereid aan te start verschijnen vergroot de kans op succes. Op welk front dan ook!

Aanpak

Voordat er besloten wordt of een training kan helpen om de doelen van de organisatie te behalen, zal eerst vastgesteld moeten worden wat er ontbreekt binnen de organisatie. Als het gaat om een slecht werkklimaat of onduidelijke communicatielijnen zullen we adviseren dat aan te pakken en niet te kiezen voor het inzetten van opleiding. Mocht dat niet zo zijn dan bepalen we samen met de klant of een training een bijdrage kan leveren aan het invullen van hiaten. Als niet duidelijk is wat het doel en de toegevoegde waarde van een training zal zijn, spreken we van “weggegooid geld.”

Praten over vaardigheden zet geen zoden aan de dijk. Er mee aan de slag gaan wel. Wat gebeurt er als we voor een bepaalde aanpak kiezen? Hoe kan het anders? Wat voegt dat toe? Experimenteren leidt tot leren. Onze ervaring staat garant voor leuke leerzame trajecten die leiden tot meer inspiratie en betere resultaten!

Samen met u en uw mensen stellen wij vast welke vaardigheden er in een training aan bod moeten komen. Gericht op uw specifieke markt, profit of non profit en gericht op uw specifieke doelstellingen, werken we een voorstel uit waarover wij met u in gesprek gaan. We maken het niet ingewikkelder dan het is. Meestal is het een kwestie van ‘aan de slag’, van gewoon doen.

Invulling en uitvoering

De invulling van de training is afgestemd op uw wensen. De uitvoering geven wij in overleg met u vorm. Dit geldt ook voor de locatie. Daar waar nodig werken wij op onderdelen samen met professionals uit de trainingswereld. Ons netwerk staat daarbij garant voor professionaliteit en kwaliteit.