Leiderschap in het MKB

On February 9th, 2011, posted in: Trainingen by Frans Heemskerk

Veel ondernemers geven aan dat er te weinig tijd is om regelmatig eens “achterover te leunen” en na te denken over hun markt en hun business. Toch blijkt er veel behoefte aan te zijn. Wij spelen daar op in door (jonge) ondernemers de gelegenheid te bieden in een zestal workshops met collega-ondernemers stil te staan bij een aantal belangrijke aspecten van het ondernemerschap. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

- Welke visie ligt ten grondslag aan wat je als ondernemer doet? Hoe zet je dat om in concrete doelen, hoe vertaal je dat naar plannen, welke acties onderneem je en besteed je aandacht aan een goede evaluatie?

- Hoeveel zelfinzicht heb je als ondernemer?

- Hoe stuur en coach je teams?

- Hoe motiveer je medewerkers en hoe ga je om met weerstand?

- Hoe ga je om met talenten binnen jouw organisatie?

De workshops worden om de week in de avonduren gehouden. Het traject behelst dus een periode van ongeveer 12 weken. Op een praktische manier gaan we met concrete vragen/dilemma’s aan de slag. Meestal betekent dit dat we aan de hand van een korte inleiding met concrete praktijkvoorbeelden werken. Ondernemers ervaren zo dat ook collega’s voor dezelfde dilemma’s staan en dezelfde afwegingen moeten maken. De discussies die tijdens de workshops gevoerd worden zijn voor ondernemers zeer inspirerend en geven nieuwe inzichten en praktische oplossingen! De rode draad van deze workshops bestaat dus uit het ’leren van elkaar’!

Op diverse momenten in het jaar starten wij met nieuwe groepen ondernemers. Wij hebben reeds meerdere trajecten verzorgd voor leden van businessclubs en ondernemersverenigingen. Bij het samenstellen van groepen houden we rekening met branches en onderlinge concurrenten. De workshops worden begeleid door ervaren trainers/ondernemers.

praktische zaken: Plaats van handeling is op locatie bij de deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 10. De prijs voor deze 6 avonden incl. koffie/thee frisdrank excl. btw bedraagt € 425,00 p.p. Neem voor meer info, zoals o.a. de data en de inhoud en opbouw van de workshops, contact op via info@heemskerkdevelopment.nl .

Comments are closed.